- -

CAVGESTOR

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

CAVGESTOR

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Marqués Hernández, Francisco es_ES
dc.contributor.author Magraner I Ramon, Josep es_ES
dc.date.accessioned 2014-06-04T12:34:14Z
dc.date.available 2014-06-04T12:34:14Z
dc.date.created 2014-06-03
dc.date.issued 2014-06-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/37922
dc.description.abstract A la Universitat Politènica de València, per dur a terme el seu compromís amb el valencià, existeix del Servei de Promoció i Normalització lingüística (SPNL). Un dels serveis que s'ofereix des del SPNL és el dels Centres d'Autoaprenentatge de Valencià (CAV) , constant en cada campus de la UPV amb un d'aquestos centres. La funció d'aquestos centres és la de posar a l'abast per als seus alumnes, la infraestructura i els mitjans necessaris per al correcte aprenentatge de la llengua. Així a més de la zona d'estudi el CAV ofereix assessorament lingüístic i material docent i multimèdia. Durant la meua experiència laboral en el CAV del campus de Vera vaig observar la possibilitat de millorar i ampliar l'antiga aplicació implementada sobre una base de dades Microsoft Acces. Així els objectius que em vaig plantejar eren solucionar alguns dels problemes que presentava l'anterior aplicació i ampliar-la per tal de centralitzar i agilitzar la gestió de qualsevol centre i centralitzar les dades de tots els centres del SPNL. En el present document es detallen les fases de disseny, anàlisi i creació de l'aplicació que permetrà gestionar d'una forma més eficientment els centres del SPNL. es_ES
dc.format.extent 116 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Gestió es_ES
dc.subject Formació es_ES
dc.subject Alumnes es_ES
dc.subject Valencià es_ES
dc.subject Winforms es_ES
dc.subject Tres capes es_ES
dc.subject.other Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió es_ES
dc.title CAVGESTOR es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Magraner Ramón, J. (2014). CAVGESTOR. http://hdl.handle.net/10251/37922. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record