- -

Estudi sobre alguns dels efectes de la utilització dels fang i l'agua residual de la depuradora d'Otos en el cultiu de tomaqueres

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi sobre alguns dels efectes de la utilització dels fang i l'agua residual de la depuradora d'Otos en el cultiu de tomaqueres

Show full item record

Olivares Olivares, B. (2014). Estudi sobre alguns dels efectes de la utilització dels fang i l'agua residual de la depuradora d'Otos en el cultiu de tomaqueres. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/37961

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/37961

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi sobre alguns dels efectes de la utilització dels fang i l'agua residual de la depuradora d'Otos en el cultiu de tomaqueres
Author: Olivares Olivares, Bernat
Director(s): Llinares Palacios, Josep Vicent Sendra Bañuls, Fernando
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-04-11
Issued date:
Abstract:
L'objectiu fonamental d'aquest Treball Final de Carrera es experimentar i valorar amb criteris científics els efectes de la utilització dels fangs i l'aigua residual de la depuradora municipal d'Otos sobre el cultiu ...[+]
Subjects: Medi rural , Sostenibilitat , Aigües residuals , Planta depuradora , Otos , Sistemes de regadiu , EDAR
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record