- -

Mesures d'interferències en els audífons Peltor lite-com III en ambient industrial

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Mesures d'interferències en els audífons Peltor lite-com III en ambient industrial

Show full item record

Boix Chova, A. (2014). Mesures d'interferències en els audífons Peltor lite-com III en ambient industrial. http://hdl.handle.net/10251/38304

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/38304

Files in this item

Item Metadata

Title: Mesures d'interferències en els audífons Peltor lite-com III en ambient industrial
Author: Boix Chova, Aleyois
Director(s): Pelegrí Sebastiá, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-06-05
Issued date:
Abstract:
A l'hora d'utilitzar els audífons Headsets Peltor lite-com III diverses molèsties han sigut detectades. Degut al seu propòsit industrial, està exposat a molts tipus de radiació electromagnètica. Aquests procedeixen ...[+]
Subjects: Audífons , Teoria de la senyal , Interferències , Electrónica
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas de Telecomunicación-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Telecomunicacions
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record