- -

Creació d'un programa televisiu

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Creació d'un programa televisiu

Show full item record

Pérez López, D. (2014). Creació d'un programa televisiu. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/39022

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39022

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d'un programa televisiu
Author: Pérez López, David
Director(s): Enríquez Carrasco, Emilia Victoria
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-06-05
Issued date:
Abstract:
L'objectiu d'aquest treball és descriure quin ha estat el procés de creació d'un programa de televisió, de caire informatiu, per a la cadena comarcal Tele 7 Safor. Es tractaria d'un espai de reportatges titulat Crònica ...[+]
Subjects: Comunicació , Programa televisiu , Reportatge audiovisual
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record