- -

COOBECO: Coop. de treball associat de turisme rural sostenible pel bé comú.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

COOBECO: Coop. de treball associat de turisme rural sostenible pel bé comú.

Show full item record

Mengual Signes, J. (2014). COOBECO: Coop. de treball associat de turisme rural sostenible pel bé comú. http://hdl.handle.net/10251/39443

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39443

Files in this item

Item Metadata

Title: COOBECO: Coop. de treball associat de turisme rural sostenible pel bé comú.
Author:
Director(s): Cambrils Camarena, Joan Carles
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-07-14
Issued date:
Abstract:
Aquest projecte analitza i tracta de realitzar un estudi sobre la viabilitat per a la fundació d’una futura cooperativa de treball associat (CTA); COOBECO, una cooperativa pel be comú, la qual vol dedicar-se principalment ...[+]
Subjects: Sostenibilitat , Cooperativa de treball , Turisme rural
Copyrigths: Cerrado
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record