- -

Representació de nombres enters: el conveni "signe i magnitud"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Representació de nombres enters: el conveni "signe i magnitud"

Show full item record

Martí Campoy, A. (2014). Representació de nombres enters: el conveni "signe i magnitud". http://hdl.handle.net/10251/39556

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39556

Files in this item

Item Metadata

Title: Representació de nombres enters: el conveni "signe i magnitud"
Author: Martí Campoy, Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Issued date:
Abstract:
Document per a l'aprenentatge de la representació de nombres enters utilitzant el conveni anomenat "signe i magnitud". Inclou exercicis.
Subjects: Binari , Informàtica , Computadors , Enters , Sigme i magnitud , Conveni , Representació , Nombres
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
Learning Resource Type: Artículo Docente
Educational description: És necessari paper i llapis (o l'equivalent digital) per a reproduir-ne els exemples i resoldre els exercicis.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 minuts
Educational language: Catalán

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record