- -

Sistemes seqüencials síncrons: El diagrama d'estats d'un control de volum

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Sistemes seqüencials síncrons: El diagrama d'estats d'un control de volum

Show full item record

Martí Campoy, A. (2014). Sistemes seqüencials síncrons: El diagrama d'estats d'un control de volum. http://hdl.handle.net/10251/39557

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39557

Files in this item

Item Metadata

Title: Sistemes seqüencials síncrons: El diagrama d'estats d'un control de volum
Author: Martí Campoy, Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Issued date:
Abstract:
Aquest article docent presenta els passos per construir un diagrama d'estats per a un sistema seqüencial síncron, seguint el model de autòmat de Moore. S'utilitza un exemple per a il·lustrar la construcció del diagrama d'estats.[+]
Subjects: Informàtica , Diagrama d'estats , Autòmat , Digital , Síncron , Seqüencial , Circuit
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
Learning Resource Type: Artículo Docente
Educational description: És necessari paper i llapis per reproduir els exemples.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Alto
Educational language: Español

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record