- -

Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci

Mostrar el registro completo del ítem

Llorca Juderías, D. (2014). Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci. http://hdl.handle.net/10251/39734.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39734

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci
Autor:
Director(es): Ramón Fernández, Francisca
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2014-07-03
Fecha difusión:
Resumen:
Aquest projecte té com a objectiu principal l' anàlisi de tots els recursos que posseeix Algemesí i que puguen ser element de foment de la cultura, el turisme i l' oci. Per a arribar a aquest fi, es farà un anàlisi ...[+]
Palabras clave: Algemesí , Turisme sostenible , Oci , Oferta cultural
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem