- -

Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci

Show full item record

Llorca Juderías, D. (2014). Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/39734

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39734

Files in this item

Item Metadata

Title: Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci
Author: Llorca Juderías, Diana
Director(s): Ramón Fernández, Francisca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Universitat Politècnica de València. Departamento de Urbanismo - Departament d'Urbanisme
Read date / Event date:
2014-07-03
Issued date:
Abstract:
Aquest projecte té com a objectiu principal l' anàlisi de tots els recursos que posseeix Algemesí i que puguen ser element de foment de la cultura, el turisme i l' oci. Per a arribar a aquest fi, es farà un anàlisi ...[+]
Subjects: Algemesí , Turisme sostenible , Oci , Oferta cultural
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record