- -

Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci

Show full item record

Llorca Juderías, D. (2014). Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci. http://hdl.handle.net/10251/39734.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/39734

Files in this item

Item Metadata

Title: Algemesí: el seu patrimoni com a element dinamitzador de l’ oci
Author:
Director(s): Ramón Fernández, Francisca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-07-03
Issued date:
Abstract:
Aquest projecte té com a objectiu principal l' anàlisi de tots els recursos que posseeix Algemesí i que puguen ser element de foment de la cultura, el turisme i l' oci. Per a arribar a aquest fi, es farà un anàlisi ...[+]
Subjects: Algemesí , Turisme sostenible , Oci , Oferta cultural
Copyrigths: Cerrado
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record