- -

Anàlisi de l’ús de la cibermetria per a la realització d’un procés de vigilància tecnològica en les empreses del sector BPM

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi de l’ús de la cibermetria per a la realització d’un procés de vigilància tecnològica en les empreses del sector BPM

Show full item record

Serra Mascarell, G. (2014). Anàlisi de l’ús de la cibermetria per a la realització d’un procés de vigilància tecnològica en les empreses del sector BPM. http://hdl.handle.net/10251/40491.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/40491

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi de l’ús de la cibermetria per a la realització d’un procés de vigilància tecnològica en les empreses del sector BPM
Author:
Director(s): Ontalba Ruipérez, José Antonio Orduña Malea, Enrique
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2014-09-29
Issued date:
Abstract:
Aquest projecte té com a objectiu investigar les possibilitats que ens ofereix la cibermetria per a realitzar un procés de vigilància tecnològica a través de l’estudi de les pàgines web d’una sèries d’empreses dedicades ...[+]
Subjects: BPM , Vigilància tecnològica , Webmetria
Copyrigths: Cerrado
degree: Licenciatura en Documentación-Llicenciatura en Documentació
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record