- -

Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència

Mostrar el registro completo del ítem

Pérez I Hernàndez, PP. (2014). Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència. http://hdl.handle.net/10251/43475.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/43475

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència
Autor:
Director(es): Agustí Melchor, Manuel
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Fecha acto/lectura:
2014-09-30
Fecha difusión:
Resumen:
Des que cap als anys 80 del segle XX es començara a emprar en producció musical l'ús de mòduls de bateria electrònica, l'evolució d'aquests instruments ha experimentat un canvi abismal. Des de principi de la dècada del ...[+]
Palabras clave: Percussió , Mòdul , Pic , Microcontrolador , Baixa latència , Sintetizador , MIDI , Àudio , Prototipat
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem