- -

Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Agustí Melchor, Manuel es_ES
dc.contributor.author PÉREZ I HERNÀNDEZ, PERE PASQUAL es_ES
dc.date.accessioned 2014-10-22T11:46:13Z
dc.date.available 2014-10-22T11:46:13Z
dc.date.created 2014-09-30
dc.date.issued 2014-10-22T11:46:13Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/43475
dc.description.abstract Des que cap als anys 80 del segle XX es començara a emprar en producció musical l'ús de mòduls de bateria electrònica, l'evolució d'aquests instruments ha experimentat un canvi abismal. Des de principi de la dècada del 2000, amb l'augment de potència dels ordinadors personals, va tindre lloc l'aparició de diversos projectes que pretenien fer ús d'aquest avantatge per a proporcionar un emmagatzematge pràcticament il·limitat de sons digitalitzats i una polifonia molt superior, gràcies a la major capacitat de procés, que allò que podien oferir les solucions basades en maquinari “incrustat”. En aquest projecte de fi de carrera, partint d'un treball realitzat en l'assignatura d'Integració de Mitjans Digitals, volem estudiar les possibilitats del maquinari i progra-mari actuals per a simular un instrument de percussió realista, tractant de mantenir-nos sempre en el món del codi obert i/o gratuït. es_ES
dc.format.extent 66 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Percussió es_ES
dc.subject Mòdul es_ES
dc.subject Pic es_ES
dc.subject Microcontrolador es_ES
dc.subject Baixa latència es_ES
dc.subject Sintetizador es_ES
dc.subject MIDI es_ES
dc.subject Àudio es_ES
dc.subject Prototipat es_ES
dc.subject.classification ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA DE COMPUTADORES es_ES
dc.subject.other Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió es_ES
dc.title Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pérez I Hernàndez, PP. (2014). Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència. http://hdl.handle.net/10251/43475. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record