- -

Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència

Show full item record

Pérez I Hernàndez, PP. (2014). Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència. http://hdl.handle.net/10251/43475.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/43475

Files in this item

Item Metadata

Title: Implementació d'un mòdul de percussió digital i estudi de la seua interfície amb dispositiu Android per a àudio de baixa latència
Author: PÉREZ I HERNÀNDEZ, PERE PASQUAL
Director(s): Agustí Melchor, Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2014-09-30
Issued date:
Abstract:
Des que cap als anys 80 del segle XX es començara a emprar en producció musical l'ús de mòduls de bateria electrònica, l'evolució d'aquests instruments ha experimentat un canvi abismal. Des de principi de la dècada del ...[+]
Subjects: Percussió , Mòdul , Pic , Microcontrolador , Baixa latència , Sintetizador , MIDI , Àudio , Prototipat
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record