- -

Toni el dimoni: Preproducció d'un curt d'animació 3D

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Toni el dimoni: Preproducció d'un curt d'animació 3D

Show full item record

Acàmer Mateu, F. (2014). Toni el dimoni: Preproducció d'un curt d'animació 3D. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/43891

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/43891

Files in this item

Item Metadata

Title: Toni el dimoni: Preproducció d'un curt d'animació 3D
Author: Acàmer Mateu, Francesc
Director(s): Palacio Samitier, Daniel Lozano Quilis, José Antonio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-07-28
Issued date:
Abstract:
La finalitat del projecte ha sigut realitzar la preproducció del curtmetratge d’animació 3D “Toni el Dimoni”
Subjects: Animació 3D , Preproducció , Storyboard
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record