- -

La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011

Show full item record

Mas Castells, JA.; Mestre-Mestre, EM. (2013). La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011. Revista de Llengua i Dret. (60):125-153. doi:10.2436/20.8030.02.33

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/43945

Files in this item

Item Metadata

Title: La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011
Secondary Title: LANGUAGE POLICY IN THE 2011 VALENCIA ELECTIONS
Author: Mas Castells, Josep Angel Mestre-Mestre, Eva M.
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Issued date:
Abstract:
[EN] This article analyzes the proposals having to do with language policy put forward by the political groups that won seats in the Valencian Parliament in the May 2011 elections. Most of these proposals originated in ...[+]


[CA] En aquest article s’analitzen les propostes en matèria de política lingüística dels grups polítics que van obtenir representació a les Corts Valencianes en les eleccions de maig de 2011, gran part de les quals tenen ...[+]
Subjects: language policy , multilingualism , electoral platforms , Valencia , Política lingüística , Plurilingüisme , Programes electorals , País Valencià
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Source:
Revista de Llengua i Dret. (issn: 0212-5056 )
DOI: 10.2436/20.8030.02.33
Publisher:
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Publisher version: http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.33
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record