- -

La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Mas Castells, Josep Angel es_ES
dc.contributor.author Mestre-Mestre, Eva M. es_ES
dc.date.accessioned 2014-11-06T16:08:34Z
dc.date.available 2014-11-06T16:08:34Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 0212-5056
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/43945
dc.description.abstract [EN] This article analyzes the proposals having to do with language policy put forward by the political groups that won seats in the Valencian Parliament in the May 2011 elections. Most of these proposals originated in a document entitled Propostes d´Escola Valenciana per als programes electorals (Valencian School Proposals for Electoral Platforms). The article examines the scope of the proposals within the framework of the Valencian language policy of recent decades, and does so from a sociolinguistic perspective. In the case of those coalitions that have not been represented in the Valencian government, a comparison is made both with respect to the proposals of the majority parties and to current language policy. In this way, the article maps out the language policy that is possible in Valencia in the medium term. es_ES
dc.description.abstract [CA] En aquest article s’analitzen les propostes en matèria de política lingüística dels grups polítics que van obtenir representació a les Corts Valencianes en les eleccions de maig de 2011, gran part de les quals tenen el seu origen en el document Propostes d’Escola Valenciana per als programes electorals. Des d’una perspectiva sociolingüística, s’estudiarà l’abast de les propostes, dins del marc de la política lingüística valenciana de les darreres dècades. En el cas de les coalicions que no han tingut responsabilitats de govern autonòmic, el comparatisme es durà a terme tant amb les propostes dels majoritaris com amb la política lingüística efectiva, dibuixant així el mapa de la política lingüística possible al País Valencià en un termini mitjà. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Escola d'Administració Pública de Catalunya es_ES
dc.relation.ispartof Revista de Llengua i Dret es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject language policy es_ES
dc.subject multilingualism es_ES
dc.subject electoral platforms es_ES
dc.subject Valencia es_ES
dc.subject Política lingüística es_ES
dc.subject Plurilingüisme es_ES
dc.subject Programes electorals es_ES
dc.subject País Valencià es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA CATALANA es_ES
dc.subject.classification FILOLOGIA INGLESA es_ES
dc.title La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011 es_ES
dc.title.alternative LANGUAGE POLICY IN THE 2011 VALENCIA ELECTIONS es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.2436/20.8030.02.33
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada es_ES
dc.description.bibliographicCitation Mas Castells, JA.; Mestre-Mestre, EM. (2013). La política lingüística en les eleccions valencianes de 2011. Revista de Llengua i Dret. (60):125-153. doi:10.2436/20.8030.02.33 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion http://dx.doi.org/10.2436/20.8030.02.33 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 125 es_ES
dc.description.upvformatpfin 153 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.issue 60 es_ES
dc.relation.senia 249252


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record