- -

Disseny i construcció d'un dispositiu ultrasònic per a la ruptura d'espores de pol·len

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i construcció d'un dispositiu ultrasònic per a la ruptura d'espores de pol·len

Show full item record

Costa Burguera, S. (2007). Disseny i construcció d'un dispositiu ultrasònic per a la ruptura d'espores de pol·len. http://hdl.handle.net/10251/44946

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/44946

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i construcció d'un dispositiu ultrasònic per a la ruptura d'espores de pol·len
Author: Costa Burguera, Salvador
Director(s): Martínez Mora, Juan Antonio Camarena Femenia, Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-07-19
Issued date:
Abstract:
L’objectiu d’aquest projecte és testar la capacitat que tenen els ultrasons per poder trencar les parets de les cèl·lules de pol·len, cosa que seria de gran rellevància per implementar un dispositiu de laboratori que ...[+]
Subjects: Ultrasonidos , Ultrasons , Polen
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record