- -

The calculator and calculus packages: Arithmetic and functional calculations inside LaTeX

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

The calculator and calculus packages: Arithmetic and functional calculations inside LaTeX

Mostrar el registro completo del ítem

Fuster Capilla, RR. (2012). The calculator and calculus packages: Arithmetic and functional calculations inside LaTeX. TUGboat: The Communications of the TeX Users Group. 33(3):265-271. http://hdl.handle.net/10251/46383

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/46383

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: The calculator and calculus packages: Arithmetic and functional calculations inside LaTeX
Autor:
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Fecha difusión:
Resumen:
El LaTeX és el sistema electrònic de composició de textos més adequat, si més no quan es tracta de compondre textos amb un cert contingut matemàtic. Per als seus fins, aquest sistema realitza diversos càlculs amb nombres ...[+]
Palabras clave: TeX , LaTeX , Numerical algorithms , Computer typesetting
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Fuente:
TUGboat: The Communications of the TeX Users Group. (issn: 0896-3207 )
Editorial:
TeX Users Group
Versión del editor: https://tug.org/TUGboat/Contents/contents33-3.html
Tipo: Artículo

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem