- -

Les aigües subterrànies del terme municipal de Xeraco

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Les aigües subterrànies del terme municipal de Xeraco

Show full item record

Rubio Altur, I. (2007). Les aigües subterrànies del terme municipal de Xeraco. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/46772

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/46772

Files in this item

Item Metadata

Title: Les aigües subterrànies del terme municipal de Xeraco
Author: Rubio Altur, Inmaculada
Director(s): Sendra Bañuls, Fernando
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-09-18
Issued date:
Abstract:
La Comunitat Valenciana és una de les regions espanyoles en les que l’aigua constitueix un factor limitant del desenvolupament social i econòmic, i en la que la fase subterrània del cicle hidrològic té major importància ...[+]
Subjects: Xeraco , Aguas subterráneas , Aigües subterrànies
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record