- -

Conservació i valorització dels recursos naturals i culturals de La Valldigna. Projecte de l'Alberg- Aula Natura a Barx

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El jueves 27 desde las 00 hasta 10:00 horas el sistema se apagará debido a tareas habituales de mantenimiento

Conservació i valorització dels recursos naturals i culturals de La Valldigna. Projecte de l'Alberg- Aula Natura a Barx

Show full item record

Benavent Garrido, B.; García Marzal, L. (2014). Conservació i valorització dels recursos naturals i culturals de La Valldigna. Projecte de l'Alberg- Aula Natura a Barx. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/47029

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/47029

Files in this item

Item Metadata

Title: Conservació i valorització dels recursos naturals i culturals de La Valldigna. Projecte de l'Alberg- Aula Natura a Barx
Author: Benavent Garrido, Bárbara García Marzal, Lara
Director(s): Mayoral García-Berlanga, Olga
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-10-23
Issued date:
Abstract:
L’objectiu general d’aquest projecte és establir les bases tècniques i energètiques per a la futura creació d’un alberg al terme municipal de Barx, amb la finalitat d’utilitzar-lo com a aula natura, tant per a grups d’alumnes ...[+]
Subjects: Gestió ambiental , Recursos naturals , Educació ambiental , Aula Natura , Projecte tècnic
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record