- -

Conservació i valorització dels recursos naturals i culturals de La Valldigna. Projecte de l'Alberg- Aula Natura a Barx

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Conservació i valorització dels recursos naturals i culturals de La Valldigna. Projecte de l'Alberg- Aula Natura a Barx

Mostrar el registro completo del ítem

Benavent Garrido, B.; García Marzal, L. (2014). Conservació i valorització dels recursos naturals i culturals de La Valldigna. Projecte de l'Alberg- Aula Natura a Barx. http://hdl.handle.net/10251/47029.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/47029

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Conservació i valorització dels recursos naturals i culturals de La Valldigna. Projecte de l'Alberg- Aula Natura a Barx
Autor:
Director(es): Mayoral García-Berlanga, Olga
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2014-10-23
Fecha difusión:
Resumen:
L’objectiu general d’aquest projecte és establir les bases tècniques i energètiques per a la futura creació d’un alberg al terme municipal de Barx, amb la finalitat d’utilitzar-lo com a aula natura, tant per a grups d’alumnes ...[+]
Palabras clave: Gestió ambiental , Recursos naturals , Educació ambiental , Aula Natura , Projecte tècnic
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem