- -

Guía turística de Bocairent

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Guía turística de Bocairent

Show full item record

Vañó Reig, M.; Llinares Sanchis, E. (2007). Guía turística de Bocairent. http://hdl.handle.net/10251/47185

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/47185

Files in this item

Item Metadata

Title: Guía turística de Bocairent
Author: Vañó Reig, Marina Llinares Sanchis, Elena
Director(s): Díez Somavilla, Rebeca
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-09-29
Issued date:
Abstract:
L'elecció del producte ve donada per un conglomerat d'elements que van fer que finalment es decidirem, primer pel tema sobre el que anavem a actuar, el turisme a Bocairent, després el camp que anavem a tractar, la promoció ...[+]
Subjects: Destinos turísticos , Guía turística , Bocairent (Valencia)
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record