- -

Elaboració d'un guió de ficció basat en la música ska valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Elaboració d'un guió de ficció basat en la música ska valenciana

Show full item record

Aranda Boronat, I. (2014). Elaboració d'un guió de ficció basat en la música ska valenciana. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/47441

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/47441

Files in this item

Item Metadata

Title: Elaboració d'un guió de ficció basat en la música ska valenciana
Author: Aranda Boronat, Irene
Director(s): Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2014-09-29
Issued date:
Abstract:
El treball que presentem a continuació exposa els processos i la investigació realitzada per a elaborar un guió cinematogràfic d’un musical basat en la música ska valenciana. Hem treballat el gènere musical d’una forma ...[+]


The work that we are going to present exposes the processes and the research that have been realized to elaborate a musical script based on the current ska valencian music. We have studied the musical genre in a general ...[+]
Subjects: Guió cinematogràfic , Música ska , Cinema valencià , Crítica social , Script
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record