- -

Tipificació i quantificació de la predació de pinyó de pi blanc (Pinus halepensis Miller), introduït per sembra aèria després d’incendi. Eficàcia dels repel·lents

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Tipificació i quantificació de la predació de pinyó de pi blanc (Pinus halepensis Miller), introduït per sembra aèria després d’incendi. Eficàcia dels repel·lents

Show full item record

Seguí Pérez, JM. (2007). Tipificació i quantificació de la predació de pinyó de pi blanc (Pinus halepensis Miller), introduït per sembra aèria després d’incendi. Eficàcia dels repel·lents. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/47566

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/47566

Files in this item

Item Metadata

Title: Tipificació i quantificació de la predació de pinyó de pi blanc (Pinus halepensis Miller), introduït per sembra aèria després d’incendi. Eficàcia dels repel·lents
Author: Seguí Pérez, José Manuel
Director(s): Rodilla Alamá, Miguel Bladé Hernàndez, Carme
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-09-11
Issued date:
Abstract:
El present treball preten avançar dins del coneiximent d’una metodologia restauradora de la coberta forestal. Les sembres aèries en situació post-incendi son tan novedoses com poc coneguda la seua dinàmica. És una tècnica ...[+]
Subjects: Restauracion ambiental , Restauració ambiental , Restauración hidrológica-forestal
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record