- -

Tipificació i quantificació de la predació de pinyó de pi blanc (Pinus halepensis Miller), introduït per sembra aèria després d’incendi. Eficàcia dels repel·lents.

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Tipificació i quantificació de la predació de pinyó de pi blanc (Pinus halepensis Miller), introduït per sembra aèria després d’incendi. Eficàcia dels repel·lents.

Mostrar el registro completo del ítem

Segui Perez, JM. (2007). Tipificació i quantificació de la predació de pinyó de pi blanc (Pinus halepensis Miller), introduït per sembra aèria després d’incendi. Eficàcia dels repel·lents. http://hdl.handle.net/10251/47566.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/47566

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Tipificació i quantificació de la predació de pinyó de pi blanc (Pinus halepensis Miller), introduït per sembra aèria després d’incendi. Eficàcia dels repel·lents.
Autor:
Director(es): Rodilla Alamá, Miguel Bladé Hernàndez, Carme
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2007-09-11
Fecha difusión:
Resumen:
El present treball preten avançar dins del coneiximent d’una metodologia restauradora de la coberta forestal. Les sembres aèries en situació post-incendi son tan novedoses com poc coneguda la seua dinàmica. És una tècnica ...[+]
Palabras clave: Restauracion ambiental , Restauració ambiental , Restauración hidrológica-forestal
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem