- -

Cossos Pètrics: Una visió geométrico-espacial de l’element natural

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Cossos Pètrics: Una visió geométrico-espacial de l’element natural

Show full item record

Ros Lluch, G. (2014). Cossos Pètrics: Una visió geométrico-espacial de l’element natural. http://hdl.handle.net/10251/47699.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/47699

Files in this item

Item Metadata

Title: Cossos Pètrics: Una visió geométrico-espacial de l’element natural
Author: Ros Lluch, Guillermo
Director(s): Ortí Mateu, Vicente Marcos Martínez, María del Carmen
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2014-06
Issued date:
Abstract:
Aquest text conté la fonamentació teòrica de la nostra producció escultòrica pertanyent a la sèrie COSSOS. L’esmentada fonamentació comença amb una sèrie de plantejaments vinculats a la tendència de la història de l’art, ...[+]
Subjects: Geometria , Pedra , Talla , Escultura formal
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record