- -

Cossos Pètrics: Una visió geométrico-espacial de l’element natural

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Cossos Pètrics: Una visió geométrico-espacial de l’element natural

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Ortí Mateu, Vicente es_ES
dc.contributor.advisor Marcos Martínez, María del Carmen es_ES
dc.contributor.author Ros Lluch, Guillermo es_ES
dc.date.accessioned 2015-03-04T10:09:41Z
dc.date.available 2015-03-04T10:09:41Z
dc.date.created 2014-06
dc.date.issued 2015-03-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/47699
dc.description.abstract Aquest text conté la fonamentació teòrica de la nostra producció escultòrica pertanyent a la sèrie COSSOS. L’esmentada fonamentació comença amb una sèrie de plantejaments vinculats a la tendència de la història de l’art, i més concretament de l’escultura, cap a la simplificació i síntesi de la forma. Els plantejaments es desenvolupen a partir d’un recorregut històric de l’escultura en pedra i l’escultura formalista fins a la més immediata contemporaneïtat. Distingim, en aquest àmbit, la persistència de la geometria a partir dels anys 60 del passat segle. Els referents seleccionat per exemplificar aquests plantejaments són Constantine Brancusi, Ulrich Rückriem i Arik Levy. Alguns dels conceptes i idees que apareixen amb aquests autors són l’autorreferencialitat de la matèria, la importància d’aquesta junt a la forma i la visió geomètrico-espacial en la creació artística. Aspectes, tots ells, que constitueixen el germen de COSSOS. El grup escultòric de Guillermo Ros, que fonamenta aquest treball de final de grau, consisteix en un elogi al propi material petri. Des d’una visió geomètric-formal, sempre vinculada amb la perfecció, provoca un enaltiment de la pedra remarcant alhora un caràcter autorreferencial. Una sèrie que serveix per dir adéu, dins de la pròpia producció, a l’ús aïllat d’aquest material, preludiant, al mateix temps, un nou inici creatiu. es_ES
dc.format.extent 45 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Geometria es_ES
dc.subject Pedra es_ES
dc.subject Talla es_ES
dc.subject Escultura formal es_ES
dc.subject.classification ESCULTURA es_ES
dc.subject.other Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts es_ES
dc.title Cossos Pètrics: Una visió geométrico-espacial de l’element natural es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts es_ES
dc.description.bibliographicCitation Ros Lluch, G. (2014). Cossos Pètrics: Una visió geométrico-espacial de l’element natural. http://hdl.handle.net/10251/47699. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record