- -

Canvi d'ús en l'edifici de l'antic cine Rosales de Campanar

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Canvi d'ús en l'edifici de l'antic cine Rosales de Campanar

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Carcel García, Carmen es_ES
dc.contributor.author Mollá Tejera, Enric Agustí es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3967819; north=39.4817036; name=Carrer de la Mare de Déu de Campanar, 3, 46035 València, Valencia, Espanya
dc.date.accessioned 2015-04-14T07:50:32Z
dc.date.available 2015-04-14T07:50:32Z
dc.date.created 2014-09-14
dc.date.issued 2015-04-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/48807
dc.description.abstract [CA] Aquest treball es presenta com un exercici d’adaptació de l’edifici de l’antic Cine Rosales de Campanar en un centre de formació musical, seu de la banda de música de Campanar. Es planteja un canvi d’ús, en termes tècnics, adaptant la construcció existent a les noves necessitats. A nivell personal, s’ha plantejat com un exercici de posada en pràctica de la “transversalitat” entre les diferents assignatures del grau d’Arquitectura Tècnica, que tantes vegades han insistit els mateixos professors. També ha sigut un banc de proves per a posar a treballar tots els coneixements assolits durant aquests anys i aplicar-ne alguns de nous, com per exemple programari informàtic nou, metodologia BIM, etc. El resultat és un document tècnic que justifica la viabilitat de la proposta, alhora que dóna a conèixer una xicoteta representació del patrimoni arquitectònic valencià, fruit del treball i la tecnología d’un passat recent. es_ES
dc.description.abstract [EN] This paper documents the study of the process of converting the old Rosales Movie Theatre of Campanar into the Campanar Music School, home of the Campanar band. The idea is to refurbish the theatre building by adapting and changing the old building to meet new needs. On a personal level, this study puts into practice the “transversality” of various different Technical Arquitecture subjects that the professors have talked so much about. The study is a way to test what we have learned through the years and apply new knowledge, such as new computer programs, BIM methodology, etc. This technical study justifies the viability of the proposal and allows a small piece of Valencian architectural patrimony to be recognized thanks to this work and the technology of a recent past. es_ES
dc.format.extent 84 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Edificis, Remodelació es_ES
dc.subject Disseny assistit per ordinador es_ES
dc.subject Conservatoris de música es_ES
dc.subject Bandes (Música) es_ES
dc.subject Cinemes es_ES
dc.subject Campanar (València, Barri) es_ES
dc.subject Buildings, Remodeling for other use es_ES
dc.subject Building information modeling es_ES
dc.subject Conservatories of music es_ES
dc.subject Bands (Music) es_ES
dc.subject Motion picture theaters es_ES
dc.subject Neighborhoods es_ES
dc.subject.classification EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Edificación-Grau en Enginyeria d'Edificació es_ES
dc.title Canvi d'ús en l'edifici de l'antic cine Rosales de Campanar es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Mollá Tejera, EA. (2014). Canvi d'ús en l'edifici de l'antic cine Rosales de Campanar. http://hdl.handle.net/10251/48807. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record