- -

Pla Estratègic de Videca, S.A

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pla Estratègic de Videca, S.A

Show full item record

Albero Martinez, L. (2015). Pla Estratègic de Videca, S.A. http://hdl.handle.net/10251/49037.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/49037

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla Estratègic de Videca, S.A
Author: Albero Martínez, Laia
Director(s): Capó Vicedo, Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses
Read date / Event date:
2015-02-23
Issued date:
Abstract:
[ES] Desenvolupar en cada empresa un pla mestre en el qual es recullin les decisions estratègiques corporatives a posar en pràctica en els propers anys, per aconseguir avantatges competitius sostenibles, que els permetin ...[+]
Subjects: Pla Estratègic , Avantatges competitius , Estratègia
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record