- -

Pla Estratègic de Videca, S.A

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Pla Estratègic de Videca, S.A

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Capó Vicedo, Josep es_ES
dc.contributor.author Albero Martínez, Laia es_ES
dc.date.accessioned 2015-04-21T07:10:09Z
dc.date.available 2015-04-21T07:10:09Z
dc.date.created 2015-02-23
dc.date.issued 2015-04-21 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/49037
dc.description.abstract [ES] Desenvolupar en cada empresa un pla mestre en el qual es recullin les decisions estratègiques corporatives a posar en pràctica en els propers anys, per aconseguir avantatges competitius sostenibles, que els permetin satisfer les expectatives dels seus grups d'interès. Per a això hauran de definir el següent: A nivell corporatiu: - Missió i visió de l'empresa - Anàlisi estratègic general - El camp d'activitat de l'empresa, a través de les decisions d'expansió, diversificació, creixement intern, extern, etc. A nivell de negoci: - El posicionament competitiu de cadascun dels seus negocis que permeti aconseguir una VC sostenible en el temps - L'anàlisi estratègic a nivell de negoci per a formular l'estratègia competitiva més adequada A nivell funcional: - Les necessitats formals que en les diferents àrees operatives exigeixen les estratègies corporatives i de negocis - La importància que les àrees funcionals tenen en la generació de les competències distintives de l'empresa es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Pla Estratègic es_ES
dc.subject Avantatges competitius es_ES
dc.subject Estratègia es_ES
dc.subject.classification ORGANIZACION DE EMPRESAS es_ES
dc.subject.other Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses es_ES
dc.title Pla Estratègic de Videca, S.A es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Organización de Empresas - Departament d'Organització d'Empreses es_ES
dc.description.bibliographicCitation Albero Martinez, L. (2015). Pla Estratègic de Videca, S.A. http://hdl.handle.net/10251/49037. es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\20836 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record