- -

Anàlisi constructiu : Monestir d´Aigües Vives

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi constructiu : Monestir d´Aigües Vives

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Cortés Meseguer, Luis es_ES
dc.contributor.author Oriente Puig, Alba es_ES
dc.coverage.spatial east=-0.3545625000000001; north=39.0890625; name=C. Monasterio Aguas Vivas, 1, 46740 Carcagente, Valencia, Espanya
dc.date.accessioned 2015-04-28T08:37:12Z
dc.date.available 2015-04-28T08:37:12Z
dc.date.created 2014-09-12
dc.date.issued 2015-04-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/49362
dc.description.abstract [CA] En el present Treball Fi de Grau (TFG) es procedeix a realitzar l'anàlisi constructiu d'un monestir pertanyent al període del Classicisme. L'edifici en qüestió es troba situat en la localitat de La Barraca d´Aigües Vives. En concret es tracta del Monestir d'Aigües Vives, també anomenat Reial Monestir de Santa Maria d'Aigües Vives, el qual va ser fundat per una ordre de frares agustins. Per a la realització d'aquest anàlisi, s'ha realitzat en primer lloc un alçament de l'edifici per a poder conèixer les característiques arquitectòniques, així com les solucions constructives donades en aquest període. Com la realització de mostres per conèixer l'origen o els materials amb els quals va ser construït és impossible, ens basarem en supòsits i en les metodologies emprades en la construcció pertanyent a l'època. Pel la qual cosa, mitjançant l'estudi gràfic i constructiu ens permetrà tenir total coneixement de l'edifici en qüestió, servint-nos per a comprendre tot comportament que el Monestir puga tenir amb el pas del temps. es_ES
dc.description.abstract [EN] In the current End of Degree project we carried out an analysis of the construction of a Monastery belonging to the Classic period. The building in question is located in the town of La Barraca de Aigues Vives. It is known as the Monastery of Aigues Vives, as well as Reial Monestir of Aigues Vives, which was founded by the Order of Augustins Friars. In the realization of this analysis we have drawn a sketch of the building in order to show the architectual characteristics as well as constructive solutions relating to this period. It is impossible to obtain the precise materials used in this period which is why we have based this analysis asuming the materials and methods used relating to this period. Through the graphic study and knowledge gained, this will enable us to recognize the building in question, allowing us to understand the relevance of this Monastery as time has passed. es_ES
dc.format.extent 210 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Arquitectura religiosa es_ES
dc.subject Esglésies es_ES
dc.subject Monestirs es_ES
dc.subject Convents es_ES
dc.subject Church architecture es_ES
dc.subject Church buildings es_ES
dc.subject Monasteries es_ES
dc.subject.classification CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS es_ES
dc.subject.other Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica es_ES
dc.title Anàlisi constructiu : Monestir d´Aigües Vives es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació es_ES
dc.description.bibliographicCitation Oriente Puig, A. (2014). Anàlisi constructiu : Monestir d´Aigües Vives. http://hdl.handle.net/10251/49362. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record