- -

Anàlisi de la qualitat de les aigües de les fonts que no manen de la xarxa a la Comarca de la Safor

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi de la qualitat de les aigües de les fonts que no manen de la xarxa a la Comarca de la Safor

Show full item record

Rodrigo Gorris, L. (2007). Anàlisi de la qualitat de les aigües de les fonts que no manen de la xarxa a la Comarca de la Safor. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/49434

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/49434

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi de la qualitat de les aigües de les fonts que no manen de la xarxa a la Comarca de la Safor
Author: Rodrigo Gorris, Leonor
Director(s): Soler Torro, Jose Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-10-01
Issued date:
Abstract:
El present estudi s’encarrega únicament d’avaluar la qualitat de les aigües de les fonts que no brollen de la xarxa a la Comarca de La Safor, i queda inclòs dins d’un projecte de major envergadura on s’avaluaran la qualitat ...[+]
Subjects: Qualitat de l'aigua , Hidrología
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record