- -

Estudi de les cotxinilles (Hemiptera: Diaspididae) i els seus parasitoides a les pinedes de la Comunitat Valenciana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de les cotxinilles (Hemiptera: Diaspididae) i els seus parasitoides a les pinedes de la Comunitat Valenciana

Show full item record

Granero Marco, M. (2007). Estudi de les cotxinilles (Hemiptera: Diaspididae) i els seus parasitoides a les pinedes de la Comunitat Valenciana. http://hdl.handle.net/10251/49443

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/49443

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de les cotxinilles (Hemiptera: Diaspididae) i els seus parasitoides a les pinedes de la Comunitat Valenciana
Author: Granero Marco, María
Director(s): Rodrigo Santamalia, Mª Eugenia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-09-19
Issued date:
Abstract:
tenint en compte que no són molts els estudis sobre les cotxinilles que afecten les coníferes i concretament els pins, ens plantegem els objectius del present projecte final de carrera i que són: - Realitzar una anàlisi ...[+]
Subjects: Sanidad forestal , Plagas , Cotxinilles , Cochinilla
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record