- -

Remodelació del Centre de Producció de Programes Televisón Mediterráneo

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Remodelació del Centre de Producció de Programes Televisón Mediterráneo

Show full item record

Alcaraz Figuerez, J. (2007). Remodelació del Centre de Producció de Programes Televisón Mediterráneo. http://hdl.handle.net/10251/49445.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/49445

Files in this item

Item Metadata

Title: Remodelació del Centre de Producció de Programes Televisón Mediterráneo
Author:
Director(s): Canós Marín, Antoni Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-09-06
Issued date:
Abstract:
Reubicació de l’equipament i recablejat de les instal·lacions de “Televisión del Mediterráneo”, d’acord amb les necessitats i processos de producció actuals i sense interferir en el normal desenvolupament de l’elaboració ...[+]
Subjects: Televisión privada , Centre de producció de programes
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sonido e Imagen-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record