- -

Casa Francesc Pablo : de l'alqueria al Palau de ciutat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Casa Francesc Pablo : de l'alqueria al Palau de ciutat

Show full item record

Reig Fayos, A. (2014). Casa Francesc Pablo : de l'alqueria al Palau de ciutat. http://hdl.handle.net/10251/49793.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/49793

Files in this item

Item Metadata

Title: Casa Francesc Pablo : de l'alqueria al Palau de ciutat
Author: Reig Fayos, Andreu
Director(s): Cortés Meseguer, Luis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Read date / Event date:
2014-09-12
Issued date:
Abstract:
[CA] La Casa de Francesc Pablo a Carcaixent. Restauració i investigació documental de la casa pairal construïda als albors del s. XVII. L’estudi històric i dels bastiments, ha permès justificar les ampliacions posteriors ...[+]


[EN] The House of Francesc Pablo in Carcaixent. Restoration and documentary research of the manor house which was built at the beginning of the XVII century. The recent historical study of the wooden frames has demonstrated ...[+]
Subjects: Arquitectura, Projectes , Edificis, Remodelació , Cases senyorials , Palaus , Rajoles de València , Construccions de fusta , Fusteria , Pintura mural , Architecture, Designs and plans , Buildings, Repair and reconstruction , Manors , Palaces , Tiles , Wooden-frame buildings , Carpentry , Mural painting and decoration
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record