- -

El convent de Sant Dídac d'Alfara del Patriarca : génesis constructiva

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El convent de Sant Dídac d'Alfara del Patriarca : génesis constructiva

Show full item record

González Ferrer, M. (2014). El convent de Sant Dídac d'Alfara del Patriarca : génesis constructiva. http://hdl.handle.net/10251/49873.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/49873

Files in this item

Item Metadata

Title: El convent de Sant Dídac d'Alfara del Patriarca : génesis constructiva
Author: González Ferrer, Miriam
Director(s): Cortés Meseguer, Luis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Read date / Event date:
2014-09-09
Issued date:
Abstract:
[cat] El convent de Sant Dídac es troba situat a la localitat d’Alfara del Patriarca, província de València, i fou construït a finals del segle XVI. És el gran desconegut entre els monuments arquitectònics de l’Horta Nord. ...[+]


[es] El convento de Sant Dídac se halla situado en la localidad de Alfara del Patriarca (Valencia). Construido a finales del siglo XVI, es el gran desconocido entre los monumentos arquitectónicos de la Huerta Norte. ...[+]


[en] The Convent of Sant Dídac is located in the town of Alfara del Patriarca (Valencia). It was built in the late sixteenth century, and it is the great unknown among the architectural monuments from North metropolitan ...[+]
Subjects: Arquitectura, Projectes , Convents , Frares , Proyectos de arquitectura , Conventos , Franciscanos , Architecture, Designs and plans , Friars
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record