- -

Detecció precisa de límits d’antigues albuferes a partir de dades LIDAR

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Detecció precisa de límits d’antigues albuferes a partir de dades LIDAR

Show full item record

Estellés Martí, JF. (2014). Detecció precisa de límits d’antigues albuferes a partir de dades LIDAR. http://hdl.handle.net/10251/50579.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/50579

Files in this item

Item Metadata

Title: Detecció precisa de límits d’antigues albuferes a partir de dades LIDAR
Author: Estellés Martí, Joan Francesc
Director(s): Pardo Pascual, Josep Eliseu
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Read date / Event date:
2014-07-15
Issued date:
Abstract:
[CA] A partir de les dades LIDAR del PNOA de l’any 2009 de la Comunitat Valenciana, s’ha obtingut un MDE de precisió de la zona costera d’uns 2 km d’amplària que va des de Puçol fins Alboraia i darrere d’un estudi de ...[+]
Subjects: Modelo Digital de Superficie (MDS) , MDE , Marjal del Moros , Marjal , Comunitat Valenciana , LiDAR , Albuferas
Copyrigths: Cerrado
degree: Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record