- -

Detecció precisa de límits d’antigues albuferes a partir de dades LIDAR

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Detecció precisa de límits d’antigues albuferes a partir de dades LIDAR

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Pardo Pascual, Josep Eliseu es_ES
dc.contributor.author Estellés Martí, Joan Francesc es_ES
dc.date.accessioned 2015-05-20T15:37:07Z
dc.date.available 2015-05-20T15:37:07Z
dc.date.created 2014-07-15
dc.date.issued 2015-05-20T15:37:07Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/50579
dc.description.abstract [CA] A partir de les dades LIDAR del PNOA de l’any 2009 de la Comunitat Valenciana, s’ha obtingut un MDE de precisió de la zona costera d’uns 2 km d’amplària que va des de Puçol fins Alboraia i darrere d’un estudi de pendents, s’han delimitat els espais de marjal. Per tractar de confirmar els resultats s’han realitzat una sèrie de mostres al voltant de la Marjal dels Moros per tal de verificar a partir dels anàlisis de coloració del sòl i de textura la coherència dels resultats. Aquest és un projecte que pretén mostrar com es poden detectar els límits d’antigues marjals, malgrat l’estat de deteriorament del medi ambient provocat per l’home, degut a canvis d’usos del sòl, urbanització dels terrenys o per la degradació costera, etc. es_ES
dc.format.extent 84 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Modelo Digital de Superficie (MDS) es_ES
dc.subject MDE es_ES
dc.subject Marjal del Moros es_ES
dc.subject Marjal es_ES
dc.subject Comunitat Valenciana es_ES
dc.subject LiDAR es_ES
dc.subject Albuferas es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA CARTOGRAFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia es_ES
dc.title Detecció precisa de límits d’antigues albuferes a partir de dades LIDAR es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Estellés Martí, JF. (2014). Detecció precisa de límits d’antigues albuferes a partir de dades LIDAR. http://hdl.handle.net/10251/50579. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record