- -

Inventari d'elements naturals d'interés del municipi de Gandia

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Inventari d'elements naturals d'interés del municipi de Gandia

Mostrar el registro completo del ítem

Català Blasco, R. (2007). Inventari d'elements naturals d'interés del municipi de Gandia. http://hdl.handle.net/10251/52406.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/52406

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Inventari d'elements naturals d'interés del municipi de Gandia
Autor:
Director(es): DALMAU ROVIRA, FERRAN
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2007-12-14
Fecha difusión:
Resumen:
En el marc d’unes pràctiques d’empresa mitjançant un conveni entre l’Escola Politècnica Superior de Gandia (EPSG) i l'empresa Aixortà Treballs Forestals (Annex 1). Sorgeix la possibilitat de fer pràctiques de camp i fer ...[+]
Palabras clave: Gandia , Patrimonio natural , Patrimoni natural
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem