- -

Inventari d'elements naturals d'interés del municipi de Gandia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Inventari d'elements naturals d'interés del municipi de Gandia

Show full item record

Català Blasco, R. (2007). Inventari d'elements naturals d'interés del municipi de Gandia. http://hdl.handle.net/10251/52406.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/52406

Files in this item

Item Metadata

Title: Inventari d'elements naturals d'interés del municipi de Gandia
Author:
Director(s): Dalmau Rovira, Ferran
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-12-14
Issued date:
Abstract:
En el marc d’unes pràctiques d’empresa mitjançant un conveni entre l’Escola Politècnica Superior de Gandia (EPSG) i l'empresa Aixortà Treballs Forestals (Annex 1). Sorgeix la possibilitat de fer pràctiques de camp i fer ...[+]
Subjects: Gandia , Patrimonio natural , Patrimoni natural
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record