- -

Anàlisi de l'evolució dels usos del sol a la Safor (1957-2007) mitjançant fotointerpretació

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Anàlisi de l'evolució dels usos del sol a la Safor (1957-2007) mitjançant fotointerpretació

Show full item record

Faro Carrió, V. (2015). Anàlisi de l'evolució dels usos del sol a la Safor (1957-2007) mitjançant fotointerpretació. http://hdl.handle.net/10251/52412

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/52412

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi de l'evolució dels usos del sol a la Safor (1957-2007) mitjançant fotointerpretació
Author:
Director(s): Delgado Artes, Rafael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2015-06-10
Issued date:
Abstract:
El territori esta canviant molt ràpidament des de finals del segle XX i principis del XXI. Molts cultius estan canviant, evolucionant o simplement abandonant-se, i no tenim xifres concretes de tota la Safor. El sistema ...[+]
Subjects: Fotointerpretació , Estudi de sol , La Safor , Cultius , Ordenació del territori
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record