- -

Projecte d'instal·lació de subministrament d'aigua, evacuació d'aigües i protecció contra incendis per a un auditori situat a Albuixech (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Projecte d'instal·lació de subministrament d'aigua, evacuació d'aigües i protecció contra incendis per a un auditori situat a Albuixech (València)

Show full item record

Granell Ruiz, J. (2014). Projecte d'instal·lació de subministrament d'aigua, evacuació d'aigües i protecció contra incendis per a un auditori situat a Albuixech (València). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/52677

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/52677

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte d'instal·lació de subministrament d'aigua, evacuació d'aigües i protecció contra incendis per a un auditori situat a Albuixech (València)
Author: Granell Ruiz, Josep
Director(s): Fuertes Miquel, Vicente Samuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2014-07-15
Issued date:
Abstract:
Aquest projecte naix de la necessitat de crear un sistema d'abastiment d'aigua freda i d'aigua calenta sanitària per al nou auditori que es va a construir en el poble. Així mateix, és necessari crear el sistema d'evacuació ...[+]
Subjects: Aigua calenta sanitària (ACS) , Instal-lació d'evacuació d'aigües , Instal-lació de subministrament d'aigua , Auditori , Instal-lacions contra incendis
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record