- -

Anàlisi de les protagonistes femenines en les pel·lícules d'animació de Disney del 2000 al 2015

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi de les protagonistes femenines en les pel·lícules d'animació de Disney del 2000 al 2015

Show full item record

Mollà Morell, N. (2015). Anàlisi de les protagonistes femenines en les pel·lícules d'animació de Disney del 2000 al 2015. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/53816

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/53816

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi de les protagonistes femenines en les pel·lícules d'animació de Disney del 2000 al 2015
Author: Mollà Morell, Noelia
Director(s): Navarro Coll, Julia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2015-07-13
Issued date:
Abstract:
El paper de la dona en les pel·lícules d’animació de Disney, on la dona és la protagonista, ha anat evolucionant segons l’època i les circumstàncies històriques. Hi ha diferencies notables en les primeres pel·lícules i ...[+]


Women’s role in Disney animation films, where women is the main character, has evolved according to the period and the historical circumstances. There are notable differences between the first films and the current ones ...[+]
Subjects: Film , Disney , Woman , Gender studies , Cinema , Dona , Feminisme
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record