- -

Instalacion de ACS y calefacción con energia solar térmica para vivienda unifamiliar en Alcoy

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Instalacion de ACS y calefacción con energia solar térmica para vivienda unifamiliar en Alcoy

Show full item record

Benavent Hinrichs, J. (2015). Instalacion de ACS y calefacción con energia solar térmica para vivienda unifamiliar en Alcoy. http://hdl.handle.net/10251/53924.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/53924

Files in this item

Item Metadata

Title: Instalacion de ACS y calefacción con energia solar térmica para vivienda unifamiliar en Alcoy
Author: Benavent Hinrichs, Jose
Director(s): Segura Alcaraz, Jorge Gabriel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures
Read date / Event date:
2015-07-14
Issued date:
Abstract:
[CA] L’objectiu d’aquest projecte és la realització d’una instal·lació solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària i suport a la calefacció, que serà per pis radiant. Primer calcularem la instal·lació per a ...[+]


[ES] El objetivo de este proyecto es la realización de una instalación solar térmica para producción de agua caliente sanitaria y apoyo a la calefacción, que será por suelo radiante. Primero calcularemos la instalación ...[+]
Subjects: Climatización , Energía solar térmica , Captadores solares , Aislante , Agua caliente sanitaria , Acumuladores
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Mecánica-Grau en Enginyeria Mecànica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record