- -

Projecte d'obra i d'activitat de Clínica Veterinària en L'Eliana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Projecte d'obra i d'activitat de Clínica Veterinària en L'Eliana

Show full item record

Ferrando Fabra, E. (2015). Projecte d'obra i d'activitat de Clínica Veterinària en L'Eliana. http://hdl.handle.net/10251/53934.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/53934

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte d'obra i d'activitat de Clínica Veterinària en L'Eliana
Author: Ferrando Fabra, Eva
Director(s): Soler David, José Cayetano
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Universitat Politècnica de València. Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica - Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica
Read date / Event date:
2015-07-15
Issued date:
Abstract:
[CA] El present Treball Fi de Grau (TFG) té com a objectiu la realització del projecte d'obra i d'activitat d'una Clínica Veterinària, sense ús hospitalari, en la localitat de l'Eliana així com l'obtenció de la llicència ...[+]


[ES] El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo la realización del proyecto de obra y de actividad de una Clínica Veterinaria, sin uso hospitalario, en la localidad de l'Eliana, así como la obtención de la ...[+]


[EN] This Bachelor’s Thesis aims at carrying out a Veterinary Clinic Construction Project. The Vet Clinic is unused as hospital and is located in L’Eliana (Valencia). According to Valencian Law 6/2014, July 25, on prevention, ...[+]
Subjects: Clínicas veterinarias , Licencias de obras , Licencias ambientales , Veterinary hospitals , Building permits , Environmental permits , Clíniques veterinàries
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record