- -

Rehabilitació d’una pedrera abandonada al T.M. de Castelló de Rugat (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Rehabilitació d’una pedrera abandonada al T.M. de Castelló de Rugat (València)

Show full item record

Gil Faus, M. (2008). Rehabilitació d’una pedrera abandonada al T.M. de Castelló de Rugat (València). http://hdl.handle.net/10251/54020

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54020

Files in this item

Item Metadata

Title: Rehabilitació d’una pedrera abandonada al T.M. de Castelló de Rugat (València)
Author: Gil Faus, Maria
Director(s): Fresquet Gozalvo, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2008-05-21
Issued date:
Abstract:
En aquest projecte es pretén tindre un grau de productivitat aceptable de la zona degradada amb la rehabilització mitjançant les accions oportunes. S’hauràn de realitzar els treballs oportuns perquè els terrenys siguen ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record