- -

Detecció de zones cremades utilitzant imatges de satel·lit IRS a Simat de La Valldigna

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Detecció de zones cremades utilitzant imatges de satel·lit IRS a Simat de La Valldigna

Show full item record

Lloret Boronat, V. (2008). Detecció de zones cremades utilitzant imatges de satel·lit IRS a Simat de La Valldigna. http://hdl.handle.net/10251/54021.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54021

Files in this item

Item Metadata

Title: Detecció de zones cremades utilitzant imatges de satel·lit IRS a Simat de La Valldigna
Author:
Director(s): Estornell Cremades, Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2008-06-27
Issued date:
Abstract:
És objecte d'aquest projecte desenvolupar una metodologia en la detecció d'un incendi forestal que siga senzilla i útil. Es pretén que aquesta metodologia puga ser utilitzada ràpidament i de manera fiable en la valoració ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record