- -

Disseny de la xarxa municipal de Cullera

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny de la xarxa municipal de Cullera

Show full item record

Vernich Merino, Á. (2015). Disseny de la xarxa municipal de Cullera. http://hdl.handle.net/10251/54068.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54068

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny de la xarxa municipal de Cullera
Author: Vernich Merino, Álvaro
Director(s): Terrasa Barrena, Silvia Mª Oliver, Alfred Oliver Company, Alfredo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Informática de Sistemas y Computadores - Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
Read date / Event date:
2015-07-13
Issued date:
Abstract:
[CA] Aquest treball descriu el procés que s’ha seguit per a dur a terme un projecte de disseny d’una xarxa d’àrea local en el municipi de Cullera. Sobre part d’una antiga infraestructura s’ha implantat una nova xarxa que ...[+]


[EN] This paper describes the process that has continued to carry out a project to design a local area network in the municipality of Cullera. On part of an old infrastructure has implemented a new network that provides ...[+]
Subjects: Xarxa , Subxarxa , Seguretat , LAN , Encaminament , Network , Security , Routing
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record