- -

Proposta d'urbanització de vials en la localitat de Gata (la Marina Alta)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proposta d'urbanització de vials en la localitat de Gata (la Marina Alta)

Show full item record

Fornes Arnau, M. (2015). Proposta d'urbanització de vials en la localitat de Gata (la Marina Alta). http://hdl.handle.net/10251/54210.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54210

Files in this item

Item Metadata

Title: Proposta d'urbanització de vials en la localitat de Gata (la Marina Alta)
Author: Fornés Arnau, Mónica
Director(s): Monfort Signes, Jaume
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Universitat Politècnica de València. Departamento de Construcciones Arquitectónicas - Departament de Construccions Arquitectòniques
Read date / Event date:
2015-07-15
Issued date:
Abstract:
[CA] El present projecte es desenvolupa en Gata de Gorgos, localitat pertanyent a la comarca de la Marina Alta . Té com a objectiu principal dissenyar una proposta d’urbanització de l’Avinguda de la Marina Alta, carretera ...[+]


[EN] This project is developed in Gata de Gorgos, a town belonging to the region of the Marina Alta. Its main objective is to design a proposal from Marina Alta Avenue, road that crosses the town and links Ondara with ...[+]
Subjects: Plans urbanístics , Paviments , Carreteres , City planning , Materials , Pavements , Roads
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Arquitectura Técnica-Grau en Arquitectura Tècnica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record