- -

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Estudio hidrológico y drenaje transversal

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Estudio hidrológico y drenaje transversal

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Camacho Torregrosa, Francisco Javier es_ES
dc.contributor.advisor Albentosa Hernández, Eduardo es_ES
dc.contributor.author Pascual Caballero, Ana es_ES
dc.date.accessioned 2015-09-09T15:13:24Z
dc.date.available 2015-09-09T15:13:24Z
dc.date.created 2015-07-13
dc.date.issued 2015-09-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/54447
dc.description.abstract [EN] In this project is shown the studies that were made during the development of an hydrological model in Lucena¿s River. The final goal of this project is the estimation of volume flow, which cross the new road CV-190 situated in the town of Figueroles (Castellón). This volume flow has been calculated in order to obtain the measures of the drain system. es_ES
dc.description.abstract [CAT] En est Treballo Fi de Grau es presenten els estudis realitzats durant el desenvolupament i l'aplicació d'un model hidrològic de crescudes en la conca del riu Lucena. L'objectiu és l'estimació màxim fiable dels cabals de crescuda en els punts de desguàs de la nova traça de la variant CV-190 al seu pas per Figueroles (Castelló). Els cabals obtinguts són tant del llit principal com a afluents, a fi de poder dimensionar i estudiar les obres de drenatge transversal i longitudinal, tot això aplicat per a diferents nivells de probabilitat. es_ES
dc.description.abstract [ES] En este Trabajo Fin de Grado se presentan los estudios realizados durante el desarrollo y la aplicación de un modelo hidrológico de crecidas en la cuenca del río Lucena. El objetivo es la estimación máximo fiable de los caudales de crecida en los puntos de desagüe de la nueva traza de la variante CV-190 a su paso por Figueroles (Castellón). Los caudales obtenidos son tanto del cauce principal como afluentes, a fin de poder dimensionar y estudiar las obras de drenaje transversal y longitudinal, todo ello aplicado para diferentes niveles de probabilidad. es_ES
dc.format.extent 98 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Hydrology es_ES
dc.subject Drain system es_ES
dc.subject Road es_ES
dc.subject Drenatge es_ES
dc.subject Variant es_ES
dc.subject Hidrologia es_ES
dc.subject Drenaje es_ES
dc.subject Variante es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA HIDRAULICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Estudio hidrológico y drenaje transversal es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pascual Caballero, A. (2015). Concurso para el Proyecto de Construcción de la Variante CV-190 a su paso por el municipio de Figueroles (provincia de Castellón). Alternativa Centro. Estudio hidrológico y drenaje transversal. http://hdl.handle.net/10251/54447. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record