- -

Estudi del control d’il·luminació espectacular mitjançant el protocol DMX512: Conceptes generals i cas pràctic

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi del control d’il·luminació espectacular mitjançant el protocol DMX512: Conceptes generals i cas pràctic

Show full item record

Gilabert Jiménez, P. (2015). Estudi del control d’il·luminació espectacular mitjançant el protocol DMX512: Conceptes generals i cas pràctic. http://hdl.handle.net/10251/54471

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54471

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi del control d’il·luminació espectacular mitjançant el protocol DMX512: Conceptes generals i cas pràctic
Author: Gilabert Jiménez, Pablo
Director(s): Canós Marín, Antoni Josep
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions
Read date / Event date:
2015-07-16
Issued date:
Abstract:
En aquest treball s'aborda el control d'il·luminació per a espectacles d'entreteniment per mitjà del protocol DMX512. Amb eixe objectiu, primer es fa un repàs i classificació dels controladors i dels protocols de control ...[+]


In this paper lighting control for entertainment shows through the DMX512 protocol we are studied. To do this, first an overview and classification of drivers and protocols common lighting control is made. A review of ...[+]
Subjects: Luminotècnia , Interfície DMX-USB , QLC+ , Interface DMX-USB , Lighting control , Lighting engineering , DMX512 , Control d'il·luminació , Il·luminació espectacular , Disseny d'espectacles
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen-Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record