- -

Modelització 3D de la Font del Lleó de Xàtiva

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Modelització 3D de la Font del Lleó de Xàtiva

Show full item record

Vercher Simón, A. (2015). Modelització 3D de la Font del Lleó de Xàtiva. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/54604

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54604

Files in this item

Item Metadata

Title: Modelització 3D de la Font del Lleó de Xàtiva
Author: Vercher Simón, Alba
Director(s): Balaguer Puig, Matilde
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Read date / Event date:
2015-09-14
Issued date:
Abstract:
[CA] L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un model tridimensional de la Font del Lleó, situada a Xàtiva, a partir d’imatges digitals. D’aquesta manera tindrem un model fidel a la realitat que podrem utilitzar, tant ...[+]
Subjects: Nube de puntos , Fotogrametría , Representación tridimensional , Conservación del patrimonio , Imágenes digitales , Font del Lleó , Xàtiva , Modelado 3D
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record