- -

MODELITZACIÓ 3D DE LA FONT DEL LLEÓ DE XÀTIVA.

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

MODELITZACIÓ 3D DE LA FONT DEL LLEÓ DE XÀTIVA.

Mostrar el registro completo del ítem

Vercher Simon, A. (2015). MODELITZACIÓ 3D DE LA FONT DEL LLEÓ DE XÀTIVA. http://hdl.handle.net/10251/54604.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54604

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: MODELITZACIÓ 3D DE LA FONT DEL LLEÓ DE XÀTIVA.
Autor:
Director(es): Balaguer Puig, Matilde
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Fecha acto/lectura:
2015-09-14
Fecha difusión:
Resumen:
[CAT] L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un model tridimensional de la Font del Lleó, situada a Xàtiva, a partir d’imatges digitals. D’aquesta manera tindrem un model fidel a la realitat que podrem utilitzar, tant ...[+]
Palabras clave: Nube de puntos , Fotogrametría , Representación tridimensional , Conservación del patrimonio , Imágenes digitales , Font del Lleó , Xátiva , Modelado 3D
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem