- -

MODELITZACIÓ 3D DE LA FONT DEL LLEÓ DE XÀTIVA.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

MODELITZACIÓ 3D DE LA FONT DEL LLEÓ DE XÀTIVA.

Show full item record

Vercher Simon, A. (2015). MODELITZACIÓ 3D DE LA FONT DEL LLEÓ DE XÀTIVA. http://hdl.handle.net/10251/54604.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/54604

Files in this item

Item Metadata

Title: MODELITZACIÓ 3D DE LA FONT DEL LLEÓ DE XÀTIVA.
Author:
Director(s): Balaguer Puig, Matilde
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Read date / Event date:
2015-09-14
Issued date:
Abstract:
[CAT] L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un model tridimensional de la Font del Lleó, situada a Xàtiva, a partir d’imatges digitals. D’aquesta manera tindrem un model fidel a la realitat que podrem utilitzar, tant ...[+]
Subjects: Nube de puntos , Fotogrametría , Representación tridimensional , Conservación del patrimonio , Imágenes digitales , Font del Lleó , Xátiva , Modelado 3D
Copyrigths: Cerrado
degree: Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record