- -

Modelització 3D de la Font del Lleó de Xàtiva

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Modelització 3D de la Font del Lleó de Xàtiva

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Balaguer Puig, Matilde es_ES
dc.contributor.author Vercher Simón, Alba es_ES
dc.date.accessioned 2015-09-14T15:02:59Z
dc.date.available 2015-09-14T15:02:59Z
dc.date.created 2015-09-14
dc.date.issued 2015-09-14 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/54604
dc.description.abstract [CA] L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un model tridimensional de la Font del Lleó, situada a Xàtiva, a partir d’imatges digitals. D’aquesta manera tindrem un model fidel a la realitat que podrem utilitzar, tant per a conservar d´una manera exacta un monument important de la ciutat, com per a incorporar-ho a una visita virtual per a potenciar el turisme. Aquesta tècnica ens permet preservar els monuments significatius que tenim als carrers dels nostres pobles, sobretot aquells que han perdut la importància que tenien fa diversos segles, i que no tenen cap protecció enfront incívics, factors climatològics o el pas del temps. es_ES
dc.format.extent 69 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Nube de puntos es_ES
dc.subject Fotogrametría es_ES
dc.subject Representación tridimensional es_ES
dc.subject Conservación del patrimonio es_ES
dc.subject Imágenes digitales es_ES
dc.subject Font del Lleó es_ES
dc.subject Xàtiva es_ES
dc.subject Modelado 3D es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA CARTOGRAFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRIA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía-Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia es_ES
dc.title Modelització 3D de la Font del Lleó de Xàtiva es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria es_ES
dc.description.bibliographicCitation Vercher Simón, A. (2015). Modelització 3D de la Font del Lleó de Xàtiva. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/54604 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\18002 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record