- -

Proyecto de construcción de un muelle para cruceros turísticos en el Puerto de Torrevieja (Alicante). Instalaciones

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proyecto de construcción de un muelle para cruceros turísticos en el Puerto de Torrevieja (Alicante). Instalaciones

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Esteban Chapapría, Vicent de es_ES
dc.contributor.author López Forés, Daniel es_ES
dc.date.accessioned 2015-09-14T15:42:49Z
dc.date.available 2015-09-14T15:42:49Z
dc.date.created 2015-09-08
dc.date.issued 2015-09-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/54612
dc.description.abstract [EN] The objective of this basic project is the definition and assessment necessary for the construction of a pier for cruise ships in the port of Torrevieja. The construction is situated in the port of Torrevieja, a town in the province of Alicante. Apart from pier is also planned a passenger terminal, which will provide the services necessary for proper and overall performance. Also keep in mind that Torrevieja would be a port of call within the path of the cruise. These ports do not have an infrastructure as a home port, only necessary for mooring or anchoring of the vessel and its passengers fall, including a number of services such as tourist information booths, toilets, catering, lighting ...This ports are a reason for the tourists arrivals. es_ES
dc.description.abstract [CA] L'objectiu d'aquest projecte bàsic es la definició i la corresponent valoració de les obres necesaries per a la construcció d'un moll per a creuers turístics al port de Torrevieja . L'obra es situarà al port de Torrevieja, localitat que està situada en la província d'Alacant. Apart del moll, també es projectarà la terminal de passatgers, a la qual se la deuran d'equipar amb els serveis necessaris per al seu correcte i total funcionament. També hi ha que tindre en compte que Torrevieja serà un port d'escala dins del que es la trajectòria dels creuers. Aquestos ports no compten amb una infraestructura com la d'un home port, soles amb la necessària per a l'atrac o fondeig de l'embarcació i el seu descens de passatgers, incloent una sèrie de serveis com son punts d'informació turística, aseos, proveïment d'aigua potable, alumbrat... Els ports en si con motiu de l'arribada de creuers, ja que estos atrauen als turistes. es_ES
dc.description.abstract [ES] El objetivo del proyecto básico es la definición y valoración de las obras necesarias para la construcción de un muelle para cruceros turísticos en el puerto de Torrevieja . La obra se sitúa en el puerto de Torrevieja, localidad situada en la provincia de alicante. Aparte del muelle también se proyecta la terminal de pasajeros, a la cual se deberá de proporcionar los servicios necesarios para su correcto y total funcionamiento. También hay que tener en cuenta que Torrevieja sería un puerto de escala dentro de la trayectoria del crucero. Estos puertos no cuentan con una infraestructura como un home port, solo la necesaria para el atraque o fondeo de la embarcación y su descenso de pasajeros, incluyendo una serie de servicios como puestos de información turística, aseos, abastecimiento, alumbrado¿ Los puertos en si son motivo de la llegada de cruceros ya que atraen a los turistas. es_ES
dc.format.extent 31 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Dock es_ES
dc.subject Supply es_ES
dc.subject Lighting es_ES
dc.subject Hydrology es_ES
dc.subject Fire safety es_ES
dc.subject Moll es_ES
dc.subject Abastament es_ES
dc.subject Enllumenat es_ES
dc.subject Antiincendis es_ES
dc.subject Muelle es_ES
dc.subject Abastecimiento es_ES
dc.subject Alumbrado es_ES
dc.subject Hidrologia es_ES
dc.subject Torrevieja es_ES
dc.subject Antiincendios es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE LOS TRANSPORTES es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Civil-Grau en Enginyeria Civil es_ES
dc.title Proyecto de construcción de un muelle para cruceros turísticos en el Puerto de Torrevieja (Alicante). Instalaciones es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports es_ES
dc.description.bibliographicCitation López Forés, D. (2015). Proyecto de construcción de un muelle para cruceros turísticos en el Puerto de Torrevieja (Alicante). Instalaciones. http://hdl.handle.net/10251/54612. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record